Công trình đã thực hiện

Giới thiệu các công trình mà Đo Đạc Đất Việt đã thực hiện
Công trình Chùa Phật Cô Đơn
Công trình Chùa Phật Cô Đơn
Công trình Chùa Phật Cô Đơn
Công trình chùa Việt Nam Quốc Tự
Công trình chùa Việt Nam Quốc Tự
Công trình chùa Việt Nam Quốc Tự 
Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên
Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên
Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành 
Công trình Holcim Kiên Giang
Công trình Holcim Kiên Giang
Công trình Holcim Kiên Giang
Nhà xưởng Teagang KCN Vsip 2
Nhà xưởng Teagang KCN Vsip 2
Nhà xưởng Teagang KCN Vsip 2
Thi công Cảng container quốc tế SP-ITC
Thi công Cảng container quốc tế SP-ITC
Thi công Cảng container quốc tế SP-ITC