ĐO ĐẠC CÔNG TRÌNH

Công tác tổ chức thực hiện kiểm tra nghiệm thu công trình
Công tác tổ chức thực hiện kiểm tra nghiệm thu công trình
Các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và lập bản vẽ hoàn công, trước khi tiến hành những công việc tiếp theo.
Công tác đo kiểm định công trình, quan trắc lún, nghiêng
Công tác đo kiểm định công trình, quan trắc lún, nghiêng
Công tác trắc địa bố trí công trình nhằm mục đích xác định vị trí mặt bằng và độ cao của các kết cấu, các bộ phận công trình trên công trường đúng như thiết kế.
Đo đạc địa hình công trình
Đo đạc địa hình công trình
Khảo sát địa hình công trình hay còn gọi là khảo sát địa hình là hoạt động nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất tại địa điểm dự kiến xây dựng công trình phục vụ cho các công tác quy hoạch, thiết kế, tính khối lượng đào, đắp công trình. Ngoài ra đối với các công trình quan trọng, trong quá trình thi công và khai thác công trình cũng cần phải quan trắc chuyển vị lún, nghiêng để đánh giá mức độ ổn định và có biện pháp khắc phục kịp thời nếu vượt quá giới hạn cho phép.