Công tác đo kiểm định công trình, quan trắc lún, nghiêng

Công tác trắc địa bố trí công trình nhằm mục đích xác định vị trí mặt bằng và độ cao của các kết cấu, các bộ phận công trình trên công trường đúng như thiết kế.

1. Công tác trắc địa bố trí công trình nhằm mục đích xác định vị trí mặt bằng và độ cao của các kết cấu, các bộ phận công trình trên công trường đúng như thiết kế.
 

2. Trước khi bố trí công trình phải kiểm tra lại các mốc của lưới khống chế thi công. Cần căn cứ vào các bản vẽ để tìm ra các kích thước, số liệu có quan hệ giữa đối tượng xây lắp với lưới không chế, hoặc với các công trình đã có.

3. Các bản vẽ phải có khi bố trí công trình :

a) Bản vẽ tổng mặt bằng công trình ;

b) Bản vẽ bố trí các trục chính công trình (có ghi kích thước của công trình, tọa độ giao điểm các trục, độ cao mặt nền, tên mốc khống chế và tọa độ, độ cao của nó) ;

c) Bản vẽ móng công trình (các trục móng, kích thước và chiều sâu của nó) ;

d) Bản vẽ mặt cắt công trình (có các kích thước và độ cao cần thiết).

4. Sai số cho phép khi bố trí công trình (quy định ở bảng 2) phụ thuộc vào :

a) Kích thước và chiều cao công trình ;

b) Vật liệu xây dựng ;

c) Hình thức kết cấu toàn công trình ;

d) Tính chất của công trình ;

e) Trình tự và phương pháp thi công.

Trường hợp thi công theo thiết kế đặc biệt, các sai số cho phép chưa có trong tiêu chuẩn thi công hiện hành, thì độ chính xác của công tác bố trí phải căn cứ vào điều kiện kĩ thuật khi xây lắp để tính.

5. Loại máy, dụng cụ và phương pháp đo cần được lựa chọn để đảm bảo độ chính xác quy định

6. Khi lắp ráp thiết bị và những kết cấu có liên quan đến toàn bộ quá trình sản xuất cần bảo đảm vị trí chính xác của chúng đúng như thiết kế, đồng thời phải thỏa mãn các dung sai kĩ thuật lắp ghép. Nếu giữa các kết cấu xây dựng và các thiết bị lắp ráp không có điều kiện để chỉnh sai số lắp ráp, thì công tác lắp ráp thiết bị kĩ thuật và bố trí kết cấu xây dựng phải tiến hành với độ chính xác như nhau.

7. Vị trí của trục chính và trục bao công trình bố trí từ các mốc của lưới ô vuông xây dựng và từ các mốc trắc địa chính. Các trục chính, trục bao phải đánh dấu bằng các mốc cố định. Số lượng mốc tùy thuộc vào tình hình cụ thể mặt bằng công trường.Việc chọn phương pháp bố trí trục phải xuất phát từ độ chính xác quy định trong thiết kế.

 và các yêu cầu cơ bản

8. Sau khi dựng xong các trục chính và trục bao công trình, mới được bố trí các trục trung gian trên tầng gốc và các tầng lắp ghép khác. Công tác bố trí trục trung gian tiến hành bằng cách đo trực tiếp khoảng cách từ trục chính, tạo thành những trục song song.

9. Ở bên trong hoặc gần các công trình phức tạp phải bố trí một số mốc ± 0.000. Độ cao của các bộ phận trong công trình đều phải lấy mốc ±0.000 làm cơ sở.

Mốc ± 0.000 phải nối vào ít nhất 2 mốc của lưới độ cao gốc. Trong quá trình thi công phải thường xuyên kiểm tra lại độ cao của nó.

Khi bố trí độ cao có thể dùng 3 phương pháp :

- Đo cao hình học (phương pháp hay dùng và có độ chính xác cao) ;

- Đo cao lượng giác ;

- Đo trực tiếp bằng thước theo hướng thẳng đứng.

10. Khi chuyển độ cao từ tầng gốc lên tầng khác thì độ cao tầng gốc phải hoàn toàn ổn định.

11. Công tác bố trí công trình phải được kiểm tra bằng cách lập các tuyến đo theo hướng ngược lại và có cùng độ chính xác như tuyến cũ.

12. Kết quả bố trí các bộ phận và trên mỗi tầng lắp ghép phải ghi lại trên các bản vẽ thi công.

13. Sau khi đã cố định các trục chính, các trục bao công trình, sai số bố trí giữa các trục khác trong công trình không được lớn quá 2mm. Để đạt được chính xác đo dài này phải dựng khung định vị xung quanh công trình.

14. Khi chuyển giao từng bộ phận công trình từ tổ chức xây lắp này sang tổ chức xây lắp khác, phải có biên bản bàn giao các trục độ cao và tọa độ các điểm.

Các tin liên quan

Công tác tổ chức thực hiện kiểm tra nghiệm thu công trình
Công tác tổ chức thực hiện kiểm tra nghiệm thu công trình
Các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và lập bản vẽ hoàn công, trước khi tiến hành những công việc tiếp theo.
Đo đạc địa hình công trình
Đo đạc địa hình công trình
Khảo sát địa hình công trình hay còn gọi là khảo sát địa hình là hoạt động nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất tại địa điểm dự kiến xây dựng công trình phục vụ cho các công tác quy hoạch, thiết kế, tính khối lượng đào, đắp công trình. Ngoài ra đối với các công trình quan trọng, trong quá trình thi công và khai thác công trình cũng cần phải quan trắc chuyển vị lún, nghiêng để đánh giá mức độ ổn định và có biện pháp khắc phục kịp thời nếu vượt quá giới hạn cho phép.

Bình luận