ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH

Quy trình đo đạc địa chính
Quy trình đo đạc địa chính
Công tác trong quy trình đo đạc địa chính và những số liệu cụ thể trong quá trình đo đạc thực địa có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình quản lý địa chính của từng địa phương, cá nhân. Để việc đo đạc địa chính được chính xác thì người tiến hành đo đạc phải tuân thủ nghiêm ngặt các bước sau.