ĐO ĐẠC ĐỊA HÌNH

Đo đạc địa hình
Đo đạc địa hình
Khảo sát địa hình, hiện trạng định vị tim mốc nhằm xác định vị trí đất,công trình các loại.