ĐO ĐẠC NHÀ ĐẤT

Đo đạc nhà đất
Đo đạc nhà đất
Đo Đạc nhà đất: phục vụ cho việc đo đạc là sổ hồng tách thửa, hợp thửa, xin phép xây dựng, hoàn công,…