ĐO ĐẠC TRẮC ĐỊA

Bàn giao tọa độ mốc của nền nhà, nhà xưởng
Bàn giao tọa độ mốc của nền nhà, nhà xưởng
Công tác thi công nền và móng cần theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn hiện hành, các quy định của Qui phạm này và đồ án thiết kế kỹ thuật về bàn giao tọa độ mốc của nền nhà, nhà xưởng.
Trắc địa trong thi công hạ tầng kỹ thuật
Trắc địa trong thi công hạ tầng kỹ thuật
Trắc địa trong thi công hạ tầng kỹ thuật phải khảo sát xây dựng là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, hiện trạng công trình để lập các giải pháp đúng đắn về kỹ thuật và hợp lý nhất về kinh tế khi thiết kế, xây dựng công trình.
Đo đạc trắc địa công trình xây dựng
Đo đạc trắc địa công trình xây dựng
Đo đạc trắc địa công trình xây dựng trình tự công tác bố trí công trình...
Đo đạc trắc địa ( Trắc đạc )
Đo đạc trắc địa ( Trắc đạc )
Ngành khoa học trắc đạc (hay còn gọi là trắc địa) ngày càng phát triển và thu hút những thế hệ người học tập, nghiên cứu, làm việc trong ngành ngày càng lớn. Công việc của ngành trắc địa không đơn giản chỉ là khảo sát đo đạc vàthiết lập bản đồ mà nó còn bao gồm nhiều phân ngành công việc khác. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn với bạn đọc về ngành trắc địa để bạn đọc hiểu hơn về trắc địa.